Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

171x180

Ziemie polskie Korony w XVI w.
Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza ManteufflaStan pracy: Rozwijana na bieżąco
Data aktualizacji: 23.11.2015
171x180

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej
czynnych w XVI-XVIII wieku

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW


Stan pracy: Wersja robocza
Data aktualizacji: 31.12.2014
171x180

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL
Stan pracy: W recenzji
Data aktualizacji: 31.12.2014
171x180

Elektroniczne indeksy do ksiąg sądów szlacheckich powiatu kaliskiego (ok. 1470–1519)

red. T. Związek, oprac. Witold Brzeziński, Joanna Karczewska, Wojciech Lis, Michał Słomski, Urszula Zachara-Związek, T. Związek, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk, 2018 (wersja robocza)
Stan pracy: Wersja robocza
Data aktualizacji: 10.09.2018
171x180

Księgi konsystorza kaliskiego 1504–1540 (wersja robocza)

red. Arkadiusz Borek, oprc. Arkadiusz Borek, Iwona Krawczyk, Wojciech Lis, Konrad Szuba


Stan pracy: Wersja robocza
Data aktualizacji: 08.05.2020
171x180

Księgi sądowe powiatu kaliskiego 1587-1594 (wersja robocza)

red. Michał Gochna, oprac. M. Gochna, Emil Kalinowski, Paweł Klint


Stan pracy: Wersja robocza
Data aktualizacji: 27.02.2019
171x180

Cyfrowe edycje map dawnych: perspektywy i ograniczenia na przykładzie mapy Gaula/Raczyńskiego (1807-1812)

red. Tomasz Panecki, oprac. Tomasz Panecki, Piotr Kann


Stan pracy: ukończona
Data aktualizacji: 17.09.2019