Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

171x180

Ziemie polskie Korony w XVI w.
Przestrzenna baza danych

Instytut Historii PAN im. Tadeusza ManteufflaStan pracy: Rozwijana na bieżąco
Data aktualizacji: 23.11.2015
171x180

Zestawienie zborów protestanckich w Rzeczypospolitej
czynnych w XVI-XVIII wieku

red. Maciej Ptaszyński, Zespół Historii Kultury Staropolskiej, Instytut Historyczny UW


Stan pracy: Wersja robocza
Data aktualizacji: 31.12.2014
171x180

Księgozbiory parafialne prepozytury wiślickiej w II połowie XVIII w.

Joanna Szady, Instytut Historii KUL
Stan pracy: W recenzji
Data aktualizacji: 31.12.2014