Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu konińskiego 1577 r.


Źródło: ASK I 13, k. 151-176

Tytuł: Regestrum Contributionum pro anno domini 1577 in conuentu Generali Colensi Laudatorum Districtus Coninensi (tytuł rejestru znajduje się w górnej części k. 151)

Treść: k. 151 tytuł rejestru; k. 151-172 rejestr podatkowy ze wsi; k. 173-174v rejestr podatkowy z miast, k. 175-176 rejestr czopowego z miast.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 176-181; VC, t. 2, vol. 1, s. 397-403.

Opis: W rejestrze poborowym zapisane zostały 294 punkty osadnicze, wśród nich 14 ośrodków miejskich (Ślesin i Rychwał nie zostały wymienione na końcu rejestru wśród innych ośrodków miejskich). Rejestr w całości spisany został po polsku. Pismo jest czytelne nie sprawiające problemów z odczytem. Wpisy dotyczące poszczególnych osad zajmują niemal całą kartę, po jej lewej stronie zaznaczone zostały miejscowości parafialne, zaś po prawej zapisany został podatek od poszczególnych kategorii objętych opodatkowaniem. Nazwy miejscowości zostały wyróżnione pogrubionym pismem. W dolnej części karty zapisane zostało podsumowanie kwot zebranych z osad wymienionych na danej karcie, a także podsumowanie znajdujących się w nich łanów, karczem, młynów, rzemieślników oraz zagrodników. Kilka miejscowości w tym rejestrze zapisanych zostało jedynie z nazwy.

Uwagi redakcyjne: Zgodnie z przyjętym założeniem edycji rejestrów poborowych, w kolumnach dotyczących łanów, obiektów gospodarczych, rzemieślników, zagrodników i komorników wpisane zostały dane wynikające z opodatkowania. Kolumna "varia" przeznaczona została na dane nieopodatkowane oraz niezbędny komentarz.

W rejestrze poborowym z 1577 r. pojawiły się osobne wpisy dotyczące młynów znajdujących się przy Kazimierzu i Lądzie, które jak można przypuszczać znajdowały się na terenie wymienionych miast. W edycji rejestru zostały one wyróżnione osobnym rekordem.

Opodatkowanie łanów karczmarskich w danej miejscowości zostało przyjęte jako prawdopodobne funkcjonowanie w niej karczmy. Zaznaczone zostało to w kolumnie "taberna".

Marta Kuc-Czerep


Autorzy: Anna Dunin-Wąsowicz, Marta Kuc-Czerep, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru i przygotowanie do edycji: Marta Kuc-Czerep
Skolacjonowanie: Anna Dunin-Wąsowicz
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat koniński w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.