Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1581 r.


Źródło: ASK I 4, k. 538-560v

Tytuł: Regestr Dany Iego Krolewski M[os]czi Warszawie Uchwaloni zdobr powiatu kczinskiego. przes urodzonego pana Iadama Iezierskiego. Poborcze Woiewodztwa Kaliskiego. Wibieranei Roku Panskiego 1581. [Wpisany italiką na górze karty 538.]

Treść: k. 538 tytuł; k. 538-555 pobór z wsi i miast (łanowe); k. 555-556 pobór z dóbr opata wągrowieckiego; k. 556 rejestr szlachty bezkmiecej; k. 556v-557v pobór z miast; k. 560v podsumowanie rejestru.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 212-219; VC, t. 2, vol. 1, s. 455-463.

Opis: Rejestr został spisany po polsku, jedną ręką, mocno kursywnym pismem, z wyraźnie zaznaczonymi dolnymi fragmentami liter (laseczki „s” i „p” często przebijają się przez niższy wiersz, pętelki „g” i „y” mają duże rozmiary), w dużej ilości występują łączenia międzyliterowe. Mimo tych czynników tekst nie sprawia większych problemów w odczycie. Brak późniejszych dopisek. Nazwy miejscowości zostały wyróżnione italiką. W rejestrze nie występują uszkodzenia czy zanieczyszczenia utrudniające jego odczytanie. Rejestr ma układ tekstowo-tabelaryczny. Wsie są uszeregowane w ramach parafii, te zaś mają układ alfabetyczny. W 8 wpisach pisarz nie odnotował żadnych informacji. Na każdej stronie znajduje się podsumowanie zapłaconego podatku.

Uwagi redakcyjne: W wypadku poboru z miast z Margonina nie podano liczby rzemieślników pospolitego rzemiosła, wpisując tylko zapłaconą sumę podatku. W edycji informację tę oddano w kolumnie „varia”. Z tego w kolumnie „rzemieślnicy liczba” pozostawiono tylko znaną liczbę przedstawicieli innych zawodów.

  • [k. 556] Szlachta od pługów.
  • Jan Domasławski: od pługa gr. 15, zagrodnicy dwaj po gr. 4 – 23 gr.
  • Wawrzyniec Słupski: od pługa gr. 15, zagrodnicy dwaj po gr. 4, pusty ślad gr. 10 – 1 fl. 3 gr.
  • Jan Słupski: z Rzemieniewic części swojej od pługa gr. 15, zagrodnicy dwaj po gr. 4 – 23 gr.
  • Marcin Laskownicki: od pługa gr. 15, zagrodnicy dwaj po gr. 4 – 23 gr.
  • Maciej Wybranowski: od pługa gr. 15, komornik bydła nie ma gr. 2 – 17 gr.
  • Jędrzej Włoszynowski: od pługa gr. 15 – 15 gr.
  • Jan Leszczycki: od pługa gr. 15, zagrodnik jeden gr. 4 – 19 gr.

Arkadiusz Borek


Autorzy: Arkadiusz Borek, Marta Piber-Zbieranowska, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru: Marta Piber-Zbieranowska
Skolacjonowanie i przygotowanie do edycji: Arkadiusz Borek
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat kcyński w drugiej połowie XVI w. i zasady edycji jego rejestrów

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.