Ostatnia aktualizacja: 2017-01-08

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216Jak cytować?

Publikacje

Cytując publikacje lub wykorzystując opublikowane w ramach niej dane prosimy podać :

1. Autora lub autorów, tytuł, instytucję sprawczą w przypadku pracy zespołowej - zgodnie z nagłówkiem danej publikacji,

2. Tytuł czasopisma wraz z rokiem i numerem, w przypadku numeru posiadającego odrębny tytuł, należy podać jego brzemienie oraz redaktora zeszytu, np. „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2: Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń (można również dodać nr ISSN lub numer DOI)

3. Adres strony internetowej,

4. Datę dostępu.

Np.

Corona Regni Poloniae. Mapa w skali 1:250 000, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2014, 1, http://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

lub

A. Borek, J. Suproniuk, U. Zachara-Związek, Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1564 r., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl, dostęp: 23.11.2015.

Uwaga: W związku ze zmianą nazwy czasopisma numery do 2015 r. włącznie należy cytować pod tytułem „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, późniejsze pod aktualnym tytułem „Atlas Fontium”.

Prace w toku

Cytując prace w toku lub wykorzystując opublikowane w ramach nich dane prosimy nie podawać tytułu czasopisma, numerów ISSN, ani DOI.

Np.

Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla, http://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

lub

Religie i wyznania w Koronie w II połowie XVIII w., Bogumił Szady, Pracownia Geoinformacji Historycznej KUL, http://atlasfontium.pl, dostęp: 30.03.2015.

Skany

W przypadku publikowania fragmentów skanów udostępnionych na witrynie AtlasFontium.pl lub ich cytowania należy podać archiwum, w którym znajduje się oryginał, sygnaturę archiwalną oraz stronę/kartę. Można również podać adres internetowy wraz datą dostępu.

Np.

AGAD, ASK I 12, k. 535v, http://hgisb.kul.lublin.pl/agad/ASKI12/535v.JPG, dostęp: 30.03.2015.

Dane

Powołując się na informacje zgromadzone w bazie danych prosimy podawać unikalny atrybut danego rekordu w publikacji lub ich kombinację (wraz z opisem samej publikacji).

Np.

W wypadku cytowania danych z rejestrów poborowych unikalna będzie kombinacja identyfikatora rejestru z kolumny 'rejestr' i nr z kolumny 'nr_not':

A. Borek, J. Suproniuk, U. Zachara-Związek, Rejestr poborowy powiatu kcyńskiego 1564 r., „Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski”, 2015, 2: Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w., red. M. Słoń, http://atlasfontium.pl, dostęp: 23.11.2015, kcn_1564 148.

------------

W wątpliwych sytuacjach prosimy o bezpośredni kontakt mailowy: redakcja@atlasfontium.pl