Ostatnia aktualizacja: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Atlas historyczny Polski. Rejestry poborowe województwa kaliskiego w XVI w.


Atlas Źródeł i Materiałów do Dziejów Dawnej Polski, nr 2
red. M. Słoń, Instytut Historii PAN im. Tadeusza Manteuffla 2015Rejestr poborowy powiatu gnieźnieńskiego 1564 r.


Źródło: ASK I 12, k. 532v-566r.

Tytuł: Regestrum districtus Gnesnensis contributionis Sacrae Regiae Maiestatis Warszewiae de manso possessionato cum decima per grossos viginti ac alijs rebus laudatae de villis eiusdem districtus per Generosum dominum Nicolaum Mielenski Burgrabium terrestrem Gnesensem quatuor in palatinatu Calisiensi districtuum Gnesnensis scilicet Pysdrensis Kczinensisac Naklensis eiusdem contributionis Exactorem Anno Domini Millesimo Quingentesimo Sexagesimo quarto exactae. (tytuł zajmuje całą k. 532v, zapisany antykwą, elementami wyróżniającymi się są inicjał „R” z motywami roślinnymi i takiż ornament na dole karty).

Treść: k. 532v tytuł; k. k. 533r-558r rejestr łanowego według parafii, k. 558v-561r. tenże rejestr według kluczy dóbr (pani Lwowska, opactwa w Wągrowcu, Mogilnie i Trzemesznie), k. 561v-566r rejestr wpłat zebranych od szlachty bezkmiecej.

Uniwersał: VL, t. 2, s. 37-42; VC, t. 2, vol. 1, s. 146-152.

Opis: Rejestr pisany jest w całości po łacinie. Ma układ tekstowo-tabelaryczny: w wierszach wpisywane są kategorie podatkowe wraz z liczbą jednostek (np. łany kmiece, wiatraki, zagrodnicy), następnie należne za nie stawki i wreszcie po prawej stronie suma opłat z danej wsi lub jej działu. Porządek miejscowości jest taki, jak w pozostałych rejestrach powiatu gnieźnieńskiego. Parafie ułożone są w porządku mniej więcej alfabetycznym, a w ich obrębie omawiane są kolejne miejscowości. Jeżeli osada była podzielona między dwóch lub więcej właścicieli, każdy dział jest wyliczany odrębnie. Potem następują większe klucze dóbr i rejestr szlachty bezkmiecej. Umieszczony na końcu spis czopowego nie został objęty niniejszą edycją, ponieważ jego przydatność do rekonstrukcji sieci osadniczej jest bardzo ograniczona. Rubryki do wpisywania sum i podsumowanie na dole strony są naniesione innym, jaśniejszym atramentem, lecz prawdopodobnie tą samą ręką.

Uwagi redakcyjne: Nazwy rzemiosł podano po polsku. Rejestr jest czytelny i nie sprawia problemów interpretacyjnych.

Marek Słoń


Autorzy: Michał Gochna, Marek Słoń, Urszula Zachara-Związek

Wpisanie rejestru: Michał Gochna
Skolacjonowanie: Marek Słoń
Przygotowanie do edycji: Michał Gochna, Marek Słoń
Korekta tekstów łacińskich: Urszula Zachara-Związek


Powiat gnieźnieński w drugiej połowie XVI w.

Źródło danych: Pobierz rejestry
Pobierz tabelę z miejscowściami ze strony Ziemie polskie Korony w XVI w. Przestrzenna baza danych
Pobierz geobazę

Licencja Creative Commons
Rejestry poborowe województwa kaliskiego z drugiej połowy XVI w. autorzy, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk i Pracownia Geoinformacji Historycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.