Last updated: 2018-07-10

Atlas Fontium
ISSN 2353-9216

Contact the editors:

Editors

Zakład Atlasu Historycznego
Instytut Historii
im. Tadeusza Manteuffla PAN,
Rynek Starego Miasta 29/31,
00-272 Warszawa
, 22 8316338


Wyświetl większą mapę

Pracownia Geoinformacji Historycznej
Instytut Historii KUL,
Aleje Racławickie 14,
20-950 Lublin
, www, 81 4454023